Николай Белоконски

Специализиран в областта на трудовото право, корпоративно и търговско право, сливания и придобивания, финансиране и управление на проекти, договорно право, събиране на вземания, процесуално представителство и арбитраж.… Read More

Стоян Господинов

Специализиран в областта на сделките с недвижими имоти, строително право, гражданско, административно данъчно процесуално представителство, търговско и дружествено право, данъчно право, банково право и финанси
Read More

Д-р Томас Фрад

Специализран в областта на съдебното и арбитражно представителство, строително и архитектурно право, договорна и деликтна отговорност за вреди… Read More

Д-р Петко Белоконски

Специализиран в областта на данъчното право, данъчен процес, наказателно данъчно право, административно-наказателно право, трудово право… Read More

Д-р Тодор Дочев

Специализиран в областта на Гражданското право, Търговско право, Международно публично право, Американско право, Право на Европейския съюз, Укрепване на върховенството на закона… Read More

Людмил Карауланов

Специализиран в областта на сделките с недвижими имоти, M&A, дружествено право, право на ЕС, дружествено управление, консултации по управление на активи… Read More

Борислава Симеонова

Специализирана в областта на корпоративните данъци, данъците върху доходите на физически лица, социално и здравно осигуряване, СИДДО, координиране и прилагане на Европейските Регламенти в областта на данъците и осигуряването, счетоводно отчитане, годишно приключване… Read More