Нови възможности за придобиване на българско гражданство

През последните години българското законодателство предвиди специална възможност за придобиване на българско гражданство въз основа на извършени конкретни инвестиции в страната от страна на чужденците. КВР Белоконски Господинов представлява чуждестранните си клиенти в комплексното производство по осигуряване на надлежни инвестиции и последващото придобиване на български гражданство, като възможностите са систематизирани най-общо в приложения документ. Конкретните правни възможности за придобиване на българско гражданство въз основа на инвестиции са предмет на отделна консултация с нашите адвокати.Още..

КВР Белоконски Господинов взе участие в международно правно изследване в областта на интелектуалната собственост

КВР Белоконски Господинов бе част от екипа изтъкнати европейски адвокати, практикуващи в областта на правото на интелектуалната собственост и технологии, който изследва различията в прилагането в рамките на юрисдикциите в Европейския Съюз на правилото за реалното използване на търговските марки по смисъла на чл. 15 (1) и 51 (1) от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността. Систематизирани резултатите от проучването бяха публикувани в реномираното специализирано издание „Managing Intellectual Property magazine“ (MANAGINGIP.COM SEPTEMBER 2016).

Още:

Feature Trade Mark Use 

Pangea Net IP & Technology Practice Group

Българското трудово и осигурително право

КВР Белоконски Господинов са доверен партньор на Българската Агенция за Инвестиции, като допринасят за актуализиране на инвестиционната правна рамка и в частност относно Трудовите и социално-осигурителните правоотношения. Още..

Барбара Кучар в die Presse

В юлския си брой за 2017 г. авторитетното австрийско издание die Presse се допита до специлистите на KWR в областта на правото на търговските марки относно интересен казус. В статията изданието представя случай, при който Тиролски онлайн магазин инкасира сериозни глоби, за това, че е плагиатствал т.нар. „Дърво-чудо“. Водещият специалист на KWR в областта, адвокат Барбара Кучар, коментира правните аспекти:
Още...

Барбара Кучар и КВР в JUVE

Авторитетното Австрийско издание JUVE, в своя брой за месец юли-август 2017, отличи екипа на KWR в областта на интелектуалната собственост. Работата на адвокат Барбара Кучар (партньор в KWR) се оценява от изданието като отлична, а KWR е класирана като водеща кантора в областта (на четвърто място):

„…Утвърждаването си като водеща кантора в областта на търговските марки и конкурентното право KWR до голяма степен дължи на активната работа на Барбара Кучар. Отличните й контакти с партньори и международни правни кантори осигуряват на KWR постоянно израстване в този правен отрасъл и аквирирането на много IT-клиенти ….“ (откъс)

    Често препоръчана: Барбара Кучар – „много компетентна адвокатка в сферата на интелектуалната собственост“, „отличен специалист, обслужващ реномирани клиенти“ , са на кратко оценките за Кучар от конкурентите в бранша.

Още...

Отличие за КВР в областта ба строителното право и недвижимостите

Авторитетното Австрийско издание JUVE, в своя брой за месец май-юни 2017, отличи екипа на KWR в областта на строително право и недвижимости. В областта на строителното право за пореден път KWR заема безапелационно първо място като водеща кантора в този отрасъл, а в областта на сделките с недвижимости и вещно право KWR е класирана на шесто място:

    „…KWR заема водеща позиция в областта на строителното право и е препоръчана кантора в областта на недвижимостите… най-често конкурентите в бранша отличават KWR заради ‘отличната им работа в областта на строителното право’“ (откъс)

Водещия адвокат на KWR в областта Д-р Георг Карасек изданието нарича „неоспорима величина в областта на строителното право“.
Още...