Екипът ни притежава богат опит в областта на консултирането на различни инвестиционни проекти, проектно финансиране, регулаторни процедури във всички свързани с тях правни отрасли. Правните ни консултации обхващат всички фази на развитие на един инвестиционен проект, включително всички правни въпроси, свързани с придобиване на земя, трансформация, вещни права, дружествено-правни въпроси, лицензии и разрешителни, както и административни и граждански съдебни процедури.

Нашите адвокати консултират клиентите по въпроси в сферата на право на интелектуална собственост, административно и екологично право, обществени поръчки и търгове, защита на конкуренцията, финансови престъпления, процесуално представителство и арбитраж, търговско и дружествено право, трудово право.

Правилата, уреждащи професионалната ни дейност, повеляват спазване на определени норми на конфиденциалност, поради което сме възприели подход да не разкриваме конкретна информация за клиентите и мандатите си. Въпреки това, можем да посочим някои от проектите, които успешно сме консултирали:

 

Недвижими имоти и строителство

 • Консултиране на българската държава за изпълнението на голям инфраструктурен проект за изграждане на основна национална магистрала;
 • Консултиране на голяма международна немска компания за продажба на хранителни продукти на дребно, с повече от 50 магазина в България относно строителство и въпроси, свързани с фирмено преструктуриране поради разрастване на компанията в България; изготвяне на всички строителни и финансови документи; процесуално представителство пред всички инстанции;
 • Консултиране на австрийска компания в сферата на строителното проектиране по въпроси, свързани с нейното разрастване и развитие на проекти за строителство в България;
 • Консултиране по голям швейцарско-австрийски инвестиционен проект за изграждане на голям бизнес център в София;
 • Консултиране по проект за изграждане на хотел в курорт “Боровец” – консултации във всички етапи на проекта: придобиване на земя, планиране, управление на проекти в строителния процес, преговори и изготвяне на целия пакет от документи за окончателната продажба (4,3mio);
 • Консултиране на купувач (голяма инвестиционна компания) за придобиване на 21 недвижими имоти в курорт “Банкя” – дю дилиджънс, преговори и изготвяне на документи за продажба (€ 1mio);
 • Консултиране на една от водещите строителни и инвестиционни български компании при реализацията на мащабен строителен проект в Оман;
 • Консултиране на един от най-големите световни доставчици в автомобилната индустрия, чиято дейност е свързана с проектирането, разработването и производството на автомобилни системи, компоненти, модули, както и с  разработката и монтажа на  лекотоварни и тежкотоварни автомобили при изграждането на производствен завод в България;
 • Консултиране по проект за изграждане на хотел в курорт “Слънчев бряг” – консултации във всички етапи на проекта: придобиване на земя, планиране, строителен процес (€ 6,8mio);
 • Консултиране по проект за изграждане на хотел в гр. Лесидрен – консултации по придобиване на земя и планиране, и подготовка на целия пакет от документи (€ 1,3mio);
 • Консултиране на купувач относно сделка за придобиване на болница – преговори и изготвяне на всички документи за продажбата (€ 0,3mio);
 • Консултиране на международна турска строителна компания относно изпълнението на строителен проект за бизнес център в гр. Пловдив, България;
 • Консултиране относно изграждането на летище София;
 • Консултиране на австрийски инвеститор в българския селскостопански сектор;
 • Консултиране на голям международен инвестиционен фонд относно споразумения за управление на хотели в основните българските зимни курорти;
 • Консултиране на цялостно разработване на търговски център – един от най-големите търговски центрове в гр. София. Консултиране на продавача във всички етапи вкл. окончателната продажба на центъра, като действащ стопански субект (€ 100mio);
 • Консултиране на международен инвеститор за закупуване на инсталациите, строителство и пускане в експлоатация на петролна рафинерия в България (€ 90mio);
 • Консултиране на австрийски клиент относно разработване на конкретни инвестиционни проекти в България (€ 2mio);
 • Консултиране на голяма испанска строителна компания при участието й в процедура за изграждане на най-голямата магистрала в България (TRAKIA, LOT 2);
 • Консултиране на група от големи български инвестиционни компании за изграждане на различни търговски обекти в основните български градове – Варна, Русе, Плевен, Сандански;
 • Консултиране на австрийска инвестиционна компания при придобиването на цялостно производствено и търговски предприятие с основен пазарен дял в своята индустрия – провеждане на цялостен дю дилиджънс, участие в преговори и изготвяне на документи за продажба, изготвяне на финансови документи по финансиране на сделката и относно всички последващи дейности; Консултиране на реструктурирането на стопанската дейност и разширяването й към нови пазари (€ 7mio)

 

Процесуално представителство и арбитраж

 • Представителство на една от най-големите български телекомуникационни компании във всички съдебни инстанции по отношение на събиране на множество вземания;
 • Представителство на една от най-големите световни петролни компании в арбитражни производства по отношение на дела за събиране на множество вземания;
 • Консултиране на голяма австрийска строителна компания пред Върховния административен съд в процедура по обжалване на тръжни процедури за изграждането на голям индустриален завод близо до гр. София;
 • Представителство на група от големи инвестиционни компании в България по различни процедури за съдебни спорове, включително по производства за успешно изключване на акционери с паритетно дялово участие, производства по преструктуриране, други комплексни търговски претенции;
 • Представителство на водеща швейцарска застрахователна компания пред всички съдебни инстанции по регресни застрахователни искове;
 • Представителство на водеща австрийска компания, специализирана в сферата на логистиката и железопътния транспорт, във връзка с търговски съдебни искове по осъществени транспорти;

 

Дружествено право, Сливания и Придобивания, Търговско право

 • Консултиране на голям немски инвеститор за продажби на дребно относно неговата търговска дейност в България;
 • Консултиране на голяма международна компания за разработка на софтуер в придобиване на работещо предприятие в България;
 • Консултиране на голяма международна компания за продажба на дребно на луксозни стоки по отношение на разрастването й в България;
 • Консултиране на международна австрийската строителна компания относно нейното преструктуриране в България;
 • Консултиране на голям международен инвестиционен фонд относно споразумения за управление на хотели в основните българските зимни курорти;
 • Консултиране на голяма международна компанията за клинични изследвания по въпросите на преструктурирането на компанията и текущи корпоративни процедури, корпоративно управление и др .;
 • Консултиране на основна австрийската енергийна компания по въпроси на търговското право;
 • Консултиране на американски клиент по сложна сделка за придобиване на активи (€ 160mio);
 • Консултиране на австрийски клиент за придобиване на българско производствено съоръжение и неговото преструктуриране, за да съответства на високо равнище на международните стандарти за производство (€ 7mio);
 • Консултиране на купувач относно сделка за придобиване на малка болница – преговори и изготвяне на всички документи за продажбата (€ 0,3mio);
 • Консултиране на австрийски клиент относно разработване на инвестиционни проекти в България (€ 2mio);
 • Консултиране по преобразуване и реорганизация на 9 приватизирани компании от селскостопанския и горския сектор в 2 нови търговски дружества (€ 4mio);
 • Разработване на търговски център – един от най-големите търговски центрове в гр. София. Консултиране на продавача във всички етапи вкл. окончателната продажба на центъра като действащ стопански субект (€ 100mio);
 • Пълно управление на финансов суоп, включително пълен пакет от изпълнителни сделки за погасяване на дълг срещу придобиване на имущество между две частни търговски дружества и четири търговски дружества с държавно участие в капитала от селскостопанския и горския сектор, контролирани от Министерството на земеделието и горите (€ 0,6mio);
 • Консултиране на австрийски инвеститор в областта на индустриалното производство на индустриални уплътнения в България по търговско-правни и корпоративно-правни въпросите, както и процесуално представителство;
 • Консултиране на международен инвеститор за придобиване на инсталациите, строителство и пускане в експлоатация на рафинерия за производството на петрол в България (€ 90mio);
 • Консултиране на голям американски инвестиционен фонд относно учредяването на търговско дружество, брокерска къща и финансова институция;
 • Консултиране на група от големи инвестиционни компании в България по различни процедури за съдебни спорове, включително по производства за успешно изключване на акционери с паритетно дялово участие, производства по преструктуриране вътре в групата, други комплексни търговски въпроси;
 • Консултиране на голяма английска компания за разработка на софтуер относно сключване на договори за търговско представителство;

 

Енергийно право

 • Консултиране по различни проекти за възобновяеми енергийни източници, разработени от местни и международни инвеститори;
 • Консултиране по изпълнението на голям проект за възобновяема енергия за изграждането на няколко фотоволтаични централи с общ обем от 150 MW;
 • Консултиране на голяма българска компания като инвеститор за успешно изпълнение на проект за развитието на две водноелектрически централи;
 • Консултиране на международен инвеститор за придобиване на инсталациите, изграждане и пускане в експлоатация на рафинерия за производството на петрол в България (€ 90mio);

 

Интелектуална собственост, Конкурентно право

 • Консултиране на голяма международна компания за продажба на дребно на луксозни стоки по отношение на въпроси, свързани със защита на търговска марка и търговска фирма;
 • Консултиране на голяма българска застрахователна компания по производства пред органите по конкуренция относно търговските практики;
 • Консултиране на голяма австрийска строителна компания пред Комисия за защита на конкуренцията в процедура по обжалване на тръжни процедури за изграждането на голям индустриален завод близо до гр. София;
 • Консултиране на популярни български изпълнители относно нарушение на авторските права, включително водене на граждански производства пред всички съдебни инстанции;
 • Консултиране на водещ австрийски производител на външни и вътрешни сградни фасади, профили и дограми по защита на търговските му марки;
 • Консултиране на водеща американска компания за клинични изследвания относно защита на търговските й марки;
 • Консултиране на водещ български винопроизводител относно регистрация и защита на търговските му марки

 

Банково дело и финанси

 • Предоставяне на цял пакет от услуги за банка, застрахователно дружество и строителна компания за осигуряване финансирането на процес на изграждане голяма сграда (€ 0,75mio );
 • Пълно управление на финансов суоп, включително пълен пакет от изпълнителни сделки за погасяване на дълг срещу придобиване на имущество между две частни търговски дружества и четири търговски дружества с държавно участие в капитала от селскостопанския и горския сектор, контролирани от Министерството на земеделието и горите (€ 0,6mio);
 • Консултиране на международен инвеститор относно финансирането на придобиване на инсталациите, строителство и пускане в експлоатация на рафинерия за производството на петрол в България – подготовка на всички договори за финансиране, участие във всички преговори с финансиращата страна, консултиране и изготвяне на документацията относно целия процес по учредяване на обезпеченията (€ 90mio);
 • Изготвяне на всички документи относно сключване на сделка за ипотека за € 10mio , осигуряваща финансиране за построяването на един от най-големите търговски центрове на гр. София;
 • Консултиране на продавач във всички етапи вкл. финансирането и окончателната продажба на бизнес център в гр. София (€ 100mio);
 • Консултиране на инвестиционни фондове за недвижими имоти относно придобиването и рефинансирането на проект за продажба на дребно (€ 20mio);
 • Консултиране на банки относно принудителните процедурите по Закона за особените залози;

 

Обществени поръчки и търгове

 • Предоставяне на правни съвети на няколко български общини относно провеждането обществени поръчки за изграждане на пътна инфраструктура и инфраструктура за водоснабдяване;
 • Консултиране на различни международни и местни инвеститори относно цялостния процес на възлагане на обществени поръчки и изпълнението й във всичките й фази, включително административна подготовка и координация с регулаторните органи, фаза планиране, фаза придобиване и строителство, финансиране, предаване на обекта и осигуряване на всички съответни разрешителни и т.н.;
 • Консултиране на голяма австрийска строителна компания относно тръжни процедури за изграждането на голям индустриален завод близо до гр. София;
 • Консултиране на голяма испанска строителна компания относно тръжни процедури за изграждане на най-голямата магистрала в България (TRAKIA, LOT 2);

 

Административно и Данъчно право

 • Консултиране на различни чуждестранни инвеститори относно данъчни ефекти в контекста на международни юрисдикции;
 • Консултиране на различни инвестиционни проекти по отношение на кандидатстването, придобиването и спазването на необходимите лицензи, административни разрешения и концесии;
 • Консултиране на швейцарско-австрийска компания относно корпоративната структура по отношение на проект за строителство на голям търговски център, за да се оптимизират всички данъчни последици, засягащи три юрисдикции;
 • Консултиране на швейцарски инвеститор относно всички административни, регулаторни и данъчни въпроси по осъществяването на голям проект за зелена енергия за изграждане на фотоволтаично съоръжение в Южна България;
 • Консултиране на голям американски инвестиционен фонд относно инвестиционните му дейности в България, включително спазването на данъчните и регулаторните изисквания;
 • Консултиране на австрийски инвеститор относно данъчните последици по отношение на голям енергиен проект в Североизточна България;
 • Представителство във всички етапи на обжалване по административни и данъчни съдебни спорове;
 • Консултиране на голяма търговска банка относно данъчните ефекти по придобиване на активи съгласно Закона за особените залози
 • Консултиране на интернационална строителна компания, базирана в Германия, във връзка с изграждане на голям индустриален завод близо до гр. София по всички въпроси на данъчното третиране и митническо право, в контекста на няколко юрисдикции, въпроси относно избягване на двойно данъчно облагане, корпоративно управление и търговско право;
 • Консултиране на водеща американска компания за производство на софтуер във връзка с експанзия в България – договорно право, търговски право

 

Трудово право

 • Консултиране на голяма американска компания за клинични изследвания по отношение на изпълнението на различните модели за управление на здравето, прилагане на ARD и всички съответни директиви на ЕС в България;
 • Консултиране на голяма международна компания за продажба на дребно на луксозни стоки по отношение на въпросите на трудовото законодателство в България;
 • Консултиране на националната агенция за инвестиции по въпросите на трудовото законодателство;
 • Консултиране на голяма английска компания за разработка на софтуер по отношение на правни въпроси, свързани с наемане на работа на водещ персонал;
 • Консултиране на английска медицинска компания относно провеждането на масови съкращения и намаляване на трудовите възнаграждения в България;
 • Консултиране на швейцарска компания за производство на индустриални стоки относно въпросите на трудовото законодателство по отношение на нейните служители в България;
 • Консултиране на водеща германска спедиционна компания относно въпросите на трудовото законодателство по отношение на нейното управление в България;
 • Консултиране на водеща австрийска компания за развитие и обучение на персонал по отношение на различни въпроси на трудовото законодателство и административни процедури за международно назначаване на квалифициран персонал;