Адвокатско дружество „Белоконски, Господинов и Партньори” в сътрудничество с австрийската правна кантора KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte притежава екип от повече от 50 юристи и офиси в София и Виена, както и присъединени партньори в по-голямата част от Европейските държави и много стратегически юрисдикции извън Европа. Ние предлагаме правна помощ на базата на международните стандарти във всички сфери на бизнес правото.

Отличните познания и динамичната работа на KWR Белоконски Господинов в партньорската мрежа ни позволява да предложим на нашите клиенти пълен комплекс от правно обслужване навсякъде по света.

Като член на мрежа от правни кантори KWR Белоконски Господинов е в позиция да предложи професионални консултантски услуги по всякакви международни юридически проблеми. Всички партньори на KWR Белоконски Господинов в международната мрежа от правни кантори са водещи и реномирани правни кантори в своите държави. В държавите, в които не е представен някой член директно, си сътрудничим с партньорски офиси, с които имаме изградени стабилни професионални взаимоотношения.

Дейностите и компетентността на нашата адвокатска кантора са насочени с особено внимание към консултиране на нашите клиенти по отношение на техните международни инвестиционни намерения, включително всички етапи на инвестиционния процес.

Постоянното участие на нашите юристи в международни правни срещи, обучения и семинари и членството в глобални правни мрежи осигурява на екипа ни непрекъснато информиране относно международните правни тенденции и практики и позволява предоставянето на висококачествено, компетентно и всеобхватно обслужване на чуждестранните ни клиенти, представляващо консултиране, съобразено с всички аспекти на бизнес нуждите им и международните и местни законови изисквания.