Борислава Симеонова

 

Области на дейност:
Корпоративни данъци, данъци върху доходите на физически лица, социално и здравно осигуряване, СИДДО, координиране и прилагане на Европейските Регламенти в областта на данъците и осигуряването, счетоводно отчитане, годишно приключване на търговски дружества и ЮЛНЦ

Професионален опит:
Член на Студентски съвет при Университет за национално и световно стопанство, София (2007 – 2009 г.); Асистент-редактор в редакция “Право и осигуряване”, Издателство РААБЕ – България (2008 г.); Счетоводител в Адвокатско дружество “Белоконски, Господинов и Партньори” от 2010 г.

Образование:
Университет за национално и световно стопанство, София (Магистър по счетоводство и контрол 2013 г., Бакалавър по социология 2011 г.)

Контакти:

borislava.nikolova@kwrbg.eu

 + 359 2 971 55 33

 + 359 2 971 55 31

Езици: Немски, Български

 

Download V-card