Д-р Петко Белоконски

Области на дейност:
Данъчно право, данъчен процес, наказателно данъчно право, административно-наказателно право, трудово право

Професионален опит:
Главен юрисконсулт в Министерство на финансите; Съветник в отделение “Правно” в Сметна палата на Република България; Началник отдел “Осребряване на имуществото” в Банка за земеделски кредит – в несъстоятелност; Началник на отдел “Правен” в Национална агенция по приходите

Образование:
Софийски Университет “Св.Климент Охридски” (Магистър по право, Магистър по журналистика, научно-образователна степен Доктор); Вписан като адвокат към Софийска Адвокатска Колегия

Контакти:

petko.belokonski@kwrbg.eu

 + 359 2 971 55 33

 + 359 2 971 55 31

Езици: Руски, Български

 

Download V-card