Людмил Карауланов

Асоцииран адвокат

Области на дейност:
Сделки с недвижими имоти, M&A, Дружествено право, Право на ЕС, Дружествено управление, Консултации по управление на активи

Професионален опит:
Правен консултант (Ноблекс Правно и Бъзнес Консултиране) (2003); Юрисконсулт (Софийска Община) (2004); Ръководител Правен отдел (Алфа Дивелопмънтс Груп) (2004-2008); Ръководител Правен отдел (Лендмарк Пропърти Мениджмънт) (2009-2012);

Образование:
Софийски Университет ”Св.Климент Охридски” – Право (Магистър – 2002г), Международно право и право на ЕС (Магистър – 2011г), Вписан в САК, Регистриран медиатор

Контакти:

lyudmil.karaulanov@kwrbg.eu

 + 359 2 971 55 33

 + 359 2 971 55 31

Езици: Английски, Български и Руски

 

Download V-card