Николай Белоконски

Области на дейност:
Kорпоративно и търговско право, трудово право, с особен акцент върху правото на Европейската общност; сливания и придобивания, корпоративни реорганизации, финансиране и управление на проекти, договорно право, търговски марки, събиране на вземания, процесуално представителство и арбитраж.

Професионален опит:
Юридически сътрудник в една от големите правни кантори в София; Ръководител на проекти в международна търговска компания, Виена; Съдебна практика във Виена (2004 – 2005 г.); от 2005 г. в Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte, Виена; от 2008 г. управляващ съдружник в Адвокатско Дружество Белоконски Господинов и партньори.

Образование:
Софийски университет Св. Климент Охридски, София (Магистър по право 1999 г.); Университет Виена (Магистър по право 2004 г.); Вписан като адвокат към Софийска Адвокатска Колегия от 2006 г.

Контакти:

nikolay.belokonski@kwrbg.eu

 + 359 2 971 55 33

 + 359 2 971 55 31

Езици: Немски, Английски, Български, Руски

 

Download V-card