Д-р Тодор Дочев

Области на дейност:
Гражданско право, търговско право, международно публично право, американско право, право на Европейския съюз, укрепване на върховенството на закона

Професионален опит:
Докладчик за България, Европейско общество по международно право (ESIL) от 2005 г.; Член на Българска асоциация по международно право от 2009 г.; Ежегоден сътрудник в изготвянето на Индекс на върховенството на закона на Световен проект за правораздаване (World Justice Project) от 2013 г.;

Образование:
Софийски университет Св. Климент Охридски, София (Магистър по право 2001 г.); Лайденски Университет (Магистър, 2004 г.); Гостуващ докторант, Университетски колеж Лондон (2010 г.); Докторска степен, Българска академия на науките (2016 г.); Магистратура по данъчно облагане (Oxford University, Faculty of Law); Вписан като адвокат към Софийска Адвокатска Колегия  от 2001 г.

Контакти:

todor.dotchev@kwrbg.eu

 + 359 2 971 55 33

 + 359 2 971 55 31

Езици: Английски, Български, Руски

 

Download V-card